Du er her:

Bodø Lufthavn - et hovedknutepunkt i nord

Hver gang vi får muligheten, skryter vi av flyplassen vår. Ikke bare fordi vi er stolte av den, men fordi den har en uvurderlig betydning for verdiskaping og utvikling i byen, regionen, landsdelen og landet. Flyplassene er en avgjørende livsnerve for Norge, og særlig for Nord-Norge. At vi nordlendinger gjennomfører over dobbelt så mange flyreiser per innbygger som i det meste av landet for øvrig, skyldes ikke at vi er så mye mer reiseglad, men fordi store avstander ikke gir oss noe valg. Avstandsulemper er ingen hindring takket være flyplassene våre.

Bodø lufthavn er et hovedknutepunkt i nordSkrytefakta om Bodø lufthavn

- Landets 5te største lufthavn målt i antall flybevegelser med over 42.000 sivilie flypbevegelser i året.

- Landets 6te største målt i antall passasjerer med ca. 1.7 millioner passasjerer per år. Det gjør den til en mellomstor lufthavn i europeisk målestokk.

- Nasjonal lufthavn med knutepunktfunksjon for Nordland og store deler av landsdelen - og et bindeledd til resten av landet.

- Med over 522.000 transitt- og transferpassasjerer, er den den største transitt og transferlufthavnen etter Gardermoen.

- Lokalflyplass for over 82.000 innbyggere i Bodø- og Saltenregionen.

- Nød- og beredskapslufthavn for transpolare/interkontinentale flyvninger.

- 1 av 7 lufthavner som går med overskudd, og som finansierer de øvrige 39 flyplassenes underskudd.

Les mer om Bodø lufthavns rutetilbud og andre tjenester her.

Les mer om Bodø lufthavns samfunsnytte her.

Flybyen Bodø

Bodø er en luftfartsby og omtales ofte som Norges luftfarshovedstad. Rundt 10% av alle sysselsatte jobber innenfor lufrfatsrelatert virksomhet i offentlig og privat sektor.

Betydelige aktører som Widerøe, Lufttransport AS, Luftfartstilsynet, Kontrollsentral Nord (Bodø Oceanic FIR) og Forsvaret utgjør sammen med en rekke andre aktører, en unik kompetanseklynge.

På kompetanse- og utdanningssiden, tilbyr Bodø VGS Flyfag landslinjetilbud for flymekaniker og flyavioniker og Universitetet i Nordland en Master i luftfartsledelse. Det jobbet nå med å utvikle en bachelor ofr AFIS-fullmektige.

På sikkerhets- og beredskapsområdet er Bodø vertskap for 330-skvadronen (Redningshelikoptre), Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Bodø Hovedflystasjon, Hovedredningssentralen Nord-Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Helse Nords ledelse, Salten IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning,) Bodø radio, Luftambulansetjenesten, Salten politidistrikt, Værtjenestekontoret m.fl. Bodø er også nød- og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og har en rekke bedrifter i randsonene av disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til fly- og beredskapsmiljøet i Bodø.

27.3.2015 ble det besluttet at Bodø blir sete for et nasjonalt senter for fjernstyring av tårn. I første omgang skal 15 flytårn fjernstyres fra Bodø.

En flyplass det satses og fremtidshistorien om en travel laks

Fly badet i midnattsolNår Avinor ser i glasskulen, ser de en spennende fremtid. I sin nordområdestaretgi sier de blant annet at:

  • Bodø er 1 av 3 satsingsflyplasser i Nord-Norge sammen med Tromsø og Hammerfest.
  • 70% av trafikkveksten i Nord-Norge vil komme på disse tre flyplass.
  • Den forventede veksten er en dobling av antall passasjerer frem mot 2040, fra 6 til 12 millioner passasjerer.

I tillegg er det gode utsikter for flere direkteforbindelser til Europa, men også interkontinentale forbindelser til New York og Tokyo. Å fly over den nordlige halvkule fra Bodø reduserer reisetiden til Tokyo med nærmere 6 timer.

Ingenting i verden har det så travelt som en død laks. Med verden for våre vinger, kan et fremtidscenario for eksempel være at om noen år vil ta det under et døgn fra en laks forlater et anlegg i Gildeskål, slaktes og fraktes til Bodø lufthavn, til den ligger ferdig preparert på et "restaurantsamlebånd" på en Sushibar i Tokyo. Mulighetene er mange.