Du er her:

Nye muligheter

Vi står overfor et nytt historiske veivalg. Også denne gangen har vi knapt med tid. På grunn av tilstanden til dagens rullebane må nasjonale myndigheter bestemme seg raskt. Juni 2017 skal stortinget ta et strategisk veivalg for Bodø og regionen og landsdelen, som vil prege og forme utviklingen de neste 50-100 årene.

Det er to hovedårsakser til at vi nå har en ny og unik mulighet til å ta valget om rullebanens plassering, og slik frigjøre enrome arealer for å utvikle byen de kommende tiårene.

 

F-16Den ene årsaken er at F-16 forlater og dermed frigjøres forsvarets arealer på flyplassområdet.

 

 

 

 

 

 

 

RullebanenDet andre er ganske enkelt at det må bygge en ny rullebane uansett. Dagens rullebanesystem er fra 1952 er inne i sine siste leveår. Det ble gjennomført et levetidsforlengelse i 2014, men innen ca. 10 år må det investeres i et helt ny rullebanesystem. På grunn av sikkerhetskrav, kan rullebanen ikke ligge der den ligger i dag. Alternativene står mellom å flytte den den til sørvest eller ca. 80 meter parallellt av dagens plassering.

 

Bodø overblikk

Flyplassområdet er ca. 5600 mål stort. Det tilsvarer omtrent 780 fotballbaner. Rullbanen deler Bodøhalvøya på midten.

Kartskisse

I dag er det betydelige begrensninger for arealutnyttelse på halvøya på grunn av støysoner og fysiske hinderfalter.

Skisste S2

Når det må bygges ny rullebane uansett, bør den bygges i sørvest istedet for ca. 80 meter parallelt av dagens, som er det andre alternativet. Slik flyttes støy ved inn og utflyvning over sjø og fysiske restriksjoner på arealbruken redusers betydelige.

 

SentrumI praksis betyr det at vi kan frigjøre areal tilsvarende dagens sentrum på ca. 3400 mål/dekar. Vi har altså mulighet for en dobling av byen.

 

 

 

 

 

FornebuEller til sammenligning, arealer tilsvarende hele Fornebu, men i motsetning til Fornebu ligger området midt i byen.

I tillegg til arealene inne på flyplassområdet, frigjøres betydelige arealer utenfor flyplassgjerde fordi at støy- og hinderfalterestriksjoner faller bort.  

 

 

Ny by fra østVi har rett og slett en unik mulighet til å bygge en Ny by

 

 

 

 

 

Ny flyplass fra nordog en ny flyplass.

 

 

 

 

 

Den nye flyplassen legger til rette for den nye byen, og den nye byen kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Staten eier flyplassarealene. Disse kan etterhvert selges og salgsinntektene kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Samme modell ble benyttet da staten bygde Gardermoen og solgte arealene på Fornebu.

Når vi nå har en en så unik mulighet, må vi utnytte den godt. Vi må legge listen høyt, derfor foreslo vi en hårete visjon for fremtidens Bodø. Den kan du lese mer om under "Verdens smarteste by."