Du er her:

"Verdens smarteste by"

Sammen skaper vi verdens smarteste by, når vi bygger ny flyplass. Visjonen er altså ikke å bygge en ny flyplass. Det må vi gjøre uansett. Visjonen er heller ikke å bygge en ny by. Får vi tilgang til arealene, kan bygge nybyen på flyplassområdet. Visjonen er å bygge verdens smarteste by. Det handler altså om hvordan vi bygger den nye byen, i tiårene som kommer.

Smart City illustrasjonHvorfor bli smart og hva er egentlig smart by? 

Mer enn halvparten verdens syv milliarder mennesker på bor i byer, og stadig flere flytter til byene. Dette har ført til at byene bruker veldig mye energi og slipper ut mye klimagasser. Nesten to tredjedeler av verdens energibruk skjer i byene. Tanken om smarte byer handlet til å begynne med behovet for å få byene til å bruke mindre energi og slippe ut mindre klimagasser. Det handler fortsatt om det, men i dag handler smarte byer om mye mer enn dette.

Det handler like mye om hvordan vi bygger, former og utvikler byene våre. Om hvordan vi kan skape grønne byer uten bilkøer og med miljøvennlig oppvarming. Byer vi kan trives i. Byer formet av oss som bor i dem, slik vi vil ha det for å kunne trives. Hvor vi vil skolene, jobbene, idrettshallen skal ligge? Om det skal være mulig å gå fra jobb og hjem og ikke ha behov for biler?

Det handler om å bruke teknologi for å skape smartere løsninger som gjør at vi kan velge å gjøre ting mer miljøvennlig og tryggere. Apper som gjør at vi velger korteste vei dit vi skal når vi kjører bil, bysykler, elektriske biler, elektroniske veiskilt som forteller deg at du kjører for fort eller at det blåser for mye på brua til at det er trygt å kjøre over, sammenhengende sykkelveier som gjør at du kan sykle hvor du vil uten å risikere å bli påkjørt, gjenbruk og resirkulering. Eksemplene er mange.

Summen av alle små og store smarte løsninger som gjør byene bedre å bo og leve i for oss mennesker, og som gjør at vi tar vare på miljøet på en ordentlig måte – det er de som gjør oss til en smart by.

Smart byer handler alså både om hva vi kan gjøre i dag for å bli mer menneske- og miljøvennlig byer, men også om hvordan vi planlegger for fremtiden.

Vi kan ikke bli smart om 10 år - vi må begynne i dag

Skal vi visjonen om å bli verdens smarteste by bli virkelighet, kan vi ikke vente til vi får tilgang til å bygge på flyplassområdet. Vi må begynne i dag. Ny by - ny flyplassprosjektet har skapt visjonen og skal ta den med seg i alt sitt arbeid, men særlig i forbindelse med prosjektmålet om å utvikling en strategi for fremtidig arealbruk. Strategien skal gi noen overordnede føringer for forvaltningen av området, og skal bygge på ideene vi samler undervei i prosjektperioden. Starategien overleveres bystyret høsten 2017 og vil være et viktig grunnlagsdokument for en fremtidig kommunedelplan for området.

Men arbeidet med å bli verdens smarteste by må begynne i dag, i dagens by. Derfor er det startet opp et arbeid med å etablere et Smart City-prosjekt med foreløpig arbeidstittel "Smart Bodø." Det og mer detaljer om hva en smart by er, kan du lese mer om her.

Visjonen

Når vi har en unik mulighet til å få frigjort enorme areal midt i en raskt voksende by, må vi har ambisjoner om å utnytte det på en best mulig måte for byen og storsamfunent.

Støysoner, jordvern og bymarksoneBodø er en av landets raskest voksende byer. De siste 15 årene har vi i snitt vokst med 1.3% i året. Til sammenligning har Oslo, i samme periode, hatt en vekst på i snitt ca. 1.7% i året. Oslo er Europas raskest voksende by.

Vekst er positivt, men stiller store krav til god samfunnsplanlegging

Bodøs rammebetingelser for planlegging og utvikle byen har vært dominert av flystøy (rødt), jordvern (turkis) og markavern (gult.) 

Byutviklingsområdet

Med de begrensingene Bodø har hatt, har Bodø utviklet seg som en båndby, med en korridor som strekker seg omtrent 5 kilometer nordover og en korridor omtrent 10 kilomter østover. På tross av dette er Bodø fortsatt et ganske komapakt by.

 

Denne artikkelen er ikke ferdig. Mer kommer.